Menu

Newsletter

Newsletter

Dane kontaktowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel/fax 46/857-87-81

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

Nawigacja

Aktualności

Turniej "Mistrz Jesieni"

REGULAMIN  TURNIEJU W PIŁKĘ NOŻNĄ

Mistrz Jesieni 2018 – niedziela 07.10.2018r.

             IORGANIZATOR

OSiR ul. Warszawska 52, Mszczonów.

 

            II. CEL TURNIEJU

Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku poprzez masowy udział wszystkich chętnych oraz popularyzacja piłki nożnej. Turniej ma charakter zawodów towarzyskich, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mszczonów i okolic.                                                                                                                                                III.  TERMIN, MIEJSCE I ZASADY ROZGRYWEK

Turniej odbędzie się 07.10.2018 (niedziela) na terenie Kompleksu Boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”  przy ul. Szkolnej 3 w Mszczonowie. Początek turnieju o godz. 10.00 dla kategorii:

 • Szkoła Podstawowa (klasa I-VI)
 • Gimnazjum (klasa VII,VIII Szkoła Podstawowa i III Gimnazjum)
 • OPEN (dla wszystkich) – początek turnieju o godz. 13.00

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (pucharowy lub grupowy).

IV.  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W imprezie prawo startu mają wszyscy amatorzy oraz zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych do III-ej ligi włącznie.
 2. Przybycie uczestniczących zespołów – najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.
 3. Prawo uczestnictwa mają osoby zorganizowane w drużyny maksymalnie 7-osobowe na podstawie imiennej listy zgłoszeniowej.
 4. Lista imienna drużyny winna być dostarczona organizatorowi przed rozpoczęciem turnieju do dnia 05.10.2018r.(piątek) i zawierać imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika.
 5. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w turniejach pod opieką instruktora, nauczyciela, rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Po zgłoszeniu uczestnik turnieju może występować tylko w tej drużynie, w której został zgłoszony. Nie dopuszcza się zmiany listy zgłoszeniowej po rozpoczęciu turnieju (skreślanie bądź dopisywanie uczestników).
 7. Uczestników obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwie typu halowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.
 8. System i czas gry zostanie określony i ogłoszony przez organizatora przed rozpoczęciem turnieju i będzie zależny od ilości uczestniczących drużyn.
 9. W turnieju obowiązują uproszczone przepisy gry w piłkę nożną, a obsługę sędziowską zapewnią sędziowie piłkarscy.
 10. W turnieju na boisku zespoły występują w 6-cio osobowych składach, w tym bramkarz. Ilość zmian nieograniczona w strefie zmian systemem hokejowym. Do drużyny może zostać zgłoszonych maksymalnie 7 zawodników.
 11. Kolejność ustalana jest przy zasadzie: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt.

Na podstawie:

  1. sumy zdobytych punktów,
  2. wyniku bezpośredniego spotkania,
  3. korzystniejszej różnicy bramek,
  4. większej liczby zdobytych bramek.

12.    Kary:

   • czasowe (1 min) za wykroczenia odpowiadające karaniem żółtą kartką,
   • czerwona kartka – odsunięcie od gry w jednym meczu lub w przypadku szczególnym podlegającym ocenie sędziego i organizatora wykluczeniem z turnieju – wykluczenie nie powoduje gry w zmniejszonym składzie osobowym.
 1. Udział zawodników w turnieju jest dobrowolny. Każdy uczestnik występuje na swoją odpowiedzialność i stwierdza, że jest zdrowy i może podejmować wysiłek fizyczny.

 

V. NAGRODY:

Nagrodami będą:

 • medale za I, II i III miejsce w kategorii  Szkoła podstawowa, Gimnazjum i Open
 • statuetki dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza w każdej kategorii

         

             VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje, wyniki oraz regulamin imprezy będą dostępne na stronie www.osir.mszczonow.pl
 2. Za wszystkie rzeczy osobiste i inne pozostawione lub zaginione w miejscu zawodów - organizator nie bierze odpowiedzialności.
 3. Na terenie Kompleksu Boisk obowiązuje rygorystyczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napoi alkoholowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również odwołania zawodów.
 5. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo podejmowania ostatecznych decyzji będzie miał organizator.
 6. Zgłaszane protesty (wyłącznie na piśmie) przyjmuje sędzia główny. 

 

 

 • plakat

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

Centrala  46/857-87-81

Punkt Informacji Turystycznej wew.12

Marketing wew.11

Sekretariat wew.14

Fax wew.15

[obiekt mapy]

Stopka